Skip to main content Skip to footer

Aðalnámskrá tónlistarskóla

Tónskóli Sigursveins starfar skv. aðalnámskrá tónlistarskóla eins og kveðið er á um í lögum um fjárhagslegan stuðning við tónlistarskóla. Tónskóli Sigursveins er einnig aðili að Prófanefnd tónlistarskóla. 
https://www.stjornarradid.is/media/menntamalaraduneyti-media/media/ritogskyrslur/namskratonlist1.pdf 

Hlutverk prófanefndar tónlistarskóla er að annast samræmt og hlutlaust mat á áfangaprófum í tónlistarskólum í samræmi við þær kröfur sem gerðar eru í aðalnámskrá tónlistarskóla
http://www.profanefnd.is/