Skip to main content Skip to footer

Lög um fjárhagslegan stuðning við tónlistarskóla

eru upphaflega frá árinu 1967 og gerðu að verkum að fjöldi tónlistarskóla var stofnaður um allt land. Skv. lögunum greiða sveitarfélög kennslu- og stjórnunarkostnað í tónlistarskólum en annar rekstur er greiddur með skólagjöldum. 
https://www.althingi.is/lagas/nuna/1985075.html